Noen ganger hender det at man må trå litt ekstra til. Vi har valgt å delta i lodd og kalendersalg ca en gang i sesongen. Vi vil ha en forholdsvis liten og håndterlig mengde med lodd og kalendere så man skal slippe å sitte igjen med noen selv.

Alle inntekter går rett til å finansiere aktivitetene og skape et enda bedre tilbud.

Man må også forvente å bli bedt om å delta på forberedelser til og opprydning ved sesongavslutninger.

Vi er ellers interessert i engasjement fra dere foreldre. Mange sitter på kompetanse som klubben kan trenge, alt fra økonomi, lobbyvirksomhet, skaffe sponsorer, markedsføre klubben og lignende. 

Vi tar i mot all hjelp vi kan få, send oss gjerne en mail post@ullensakergymogturn.no hvis du ønsker å engasjere deg.