Regler for konkurranser (nasjonale og internasjonale)

  • Husk at konkurransen skal være på barnas premisser.
  • Møt opp i god tid før start, for oppvarming og nødvendige forberedelser.
  • På reise og i konkurranse vil det være oppgaver som klubben ikke forbereder, men som du må ta ansvar for selv.
  • Når du er tilskuer; ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv.
  • Alle heier på og støtter hverandre, og blander seg ikke inn i dommeres vurdering.
  • Motiver barna i både med og motgang. Lære barna å unne andre fremgang til tross for egen motgang
  • Forhold til alkohol ved arrangementer/konkurranser i utlandet praktiseres «Av og til». Synlig beruselse skal ikke forekomme i forbindelse med et idrettsarrangement – dette gjelder hele reisen både i og utenfor arena.
  • Respekter reiseleder(e), trener(e), hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
  • Husk at det er viktig for barna at foreldrene er tilstede på konkurransen – vær også tilstede for de barna som ikke har med seg foreldre på konkurransen