Ullensaker gym og turn feiret sitt 50 års jubileum i 2018. I årenes løp har foreldre, trenere, utøvere og andre frivillige har lagt mye innsats for å styrke klubben. Innsatsen deres har gitt et fantastisk tilbud for flere generasjoner av våre medlemmer. Uten disse hadde ikke klubben eksistert. Dugnadsånd og engasjement ga et høyt aktivitetsnivå, også når medlemstallene gikk nedover. Det er imponerende. Tidligere medlemmer forteller om klubbens store betydning for de og de gode minnene de sitter igjen med. Dette inspirerer oss og vi vil takke for deres bidrag.

Fortsatt avhengig av frivillighet 

Frivillighet og engasjementet er klubben fortsatt avhengig av for å kunne vedlikeholde og utvikle vårt tilbud.  Vi har visjoner og hårete mål og som vi trenger deres engasjement og innsats for å oppfylle.

Etter noen år med lavere aktivitet, jobbes det for fullt. Vi har etablert oss i alle kommunens tettsteder. Vi har både et breddetilbud og tilbud for de som vil satse og konkurrere. Medlemmene deltar igjen i konkurranser og på samlinger. Talent er ikke det viktigste. Engasjement, fokus på trening og treningsvilje gir alle mulighet for å delta på satsningspartier og etter hvert i konkurranser. Vi har etablert et populært dansetilbud i tillegg til apparatturn og basistrening. Medlemsmassen er blant de høyeste nivåene klubben har hatt. Vi har tilbud for funksjonsnedsatte.

Vår visjon

Vi ønsker at klubben skal være betydningsfull for medlemmene og at det skapes positive minner. Vi skal ha et høyt aktivitetsnivå, variert tilbud,kvalitet og skape trivsel, samhold og et sosialt miljø. Klubben skal også være en pådriver for å fremme helse i kommunen, spesielt med turn i skolen. Vi skal være inkluderende og legge til rette for integrering.

Vi skal skape en klubbidentitet og gi ungene et forhold til Klubben. En tydelig klubbidentitet styrker klubbfølelsen. Tilhørighetsfølelse gir engasjement, eierforhold og ønske om å bidra.