Våre turngrupper deles inn etter alderstrinn.

Rytmisk gymnastikk  10-12 og 12-16 år

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap. Klikk på "Påmelding turnpartier" i venstre meny for å få en oversikt over partiene våre.

 

Turn foreldre og barn 2-4 år

På forelder og barn partiet fokuserer vi på å videreutvikle grovmotorikken og på at fysisk aktivitet er morsomt. Vi leker, hopper, løper, balanserer og klatrer. Klikk på "Påmelding turnpartier" i venstre meny for å få en oversikt over partiene våre.

 

 

Turn bredde 4-6 år

Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. Klikk på "Påmelding turnpartier" i venstre meny for å få en oversikt over partiene våre.

 

Turn bredde 6-8 år

Er et breddeparti som tilbys i de fleste bygder i Ullensaker kommune. Inndeling i alder er litt forskjellig fra sted til sted. Mye trening på matter og skumapparter og baistrening. Klikk på "Påmelding turnpartier" i venstre meny for å få en oversikt over partiene våre.

 

Turn bredde 9-15 år

Tilbys i de fleste bygdene i Ullensaker kommune. Klikk på "Påmelding turnpartier" i venstre meny for å få en oversikt over partiene våre.

 

 

Turn satsningsparti 7-15 år

Ullensaker gym og turn ønsker å gi et tilbud til de som vil trene mer og delta i konkurranser. Imidlertid krever turn mye trening og det tar tid å mestre bevegelsene og apparatene. Vi har derfor startet et åpent rekruttparti for de som ønsker å utforske turn og apparatene og som ønsker å trene mer. Etter hvert som mestring og motorikk bedres vil man etter hvert kunne delta i en av konkurransegruppene. Klikk på "Påmelding turnpartier" i venstre meny for å få en oversikt over partiene våre.

 


Turn for funksjonsnedsatte

Hos oss skal alle få være med å trene og ha det gøy. Turngruppen for barn og unge med ulik form for funksjonsnedsettelse kan være med å trene sammen med oss. Klikk på "Påmelding turnpartier" i venstre meny for å få en oversikt over partiene våre.

 

Konkurranseturn i apparat

Konkurranseutøverne trener to til tre dager i uken i (ca 2,5-3 timer pr. kveld) Treningsvilje og motivasjon skal være drivkraften.
Konkurransepartiene er lukket og man kan ikke selv melde seg på til disse. Les mer om hvor vi har konkurranseturn her. Alle nye medlemmer må først delta på rekruttpartier for å sikre at man mestrer basis før man får komme inn på konkurransepartiene. Les mer om apparatturn kvinner
Turn kvinner består av fire apparater; hopp, skranke, bom og frittstående, og det konkurreres i mangekamp (alle fire apparater), lag og enkelt apparater.
Våre konkurranseutøvere deltar i lokale konkurranser og i kretsmesterskap.